Przedterminowy wykup Obligacji na żądanie Emitenta

Przedterminowy wykup Obligacji na żądanie Emitenta