Dla klienta

Everest Development informuje, że począwszy od dnia 01-10-2016 roku reklamacje lokatorskie należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej – na formularzu: Protokół zgłoszenia wad usterek, który znajdziecie Państwo poniżej. Protokół winien być przesłany za pośrednictwem poczty polskiej lub złożony osobiście, do siedziby firmy ul. Kopanina 34, 60-105 Poznań.

Klient ma możliwość wejścia na budowę po indywidualnym umówieniu terminu z kierownikiem budowy.

Kierownicy budów:

 • Gostyń – Marcin Słowik,
  tel. 516 489 784, mail: marcin.slowik@everest-development.pl
 • Grodzisk – Paweł Ruskowiak,
  tel. 504 845 829, mail: pawel.ruskowiak@everest-development.pl
 • Śrem – Paweł Ruskowiak,
  tel. 504 845 829, mail: pawel.ruskowiak@everest-development.pl
 • Poznań, Kopanina – Przemysław Janicki,
  tel. 532 794 782, mail: przemyslaw.janicki@everest-development.pl
 • Poznań, Mateckiego E2– Przemysław Janicki,
  tel. 532 794 782, mail: przemyslaw.janicki@everest-development.pl
 • Września – Milena Grzeszkiewicz,
  tel. 516 484 350, mail: milena.greszkiewicz@everest-development.pl
 • Poznań, św. Michała – Anna Szczerbal,
  tel. 507 894 740, mail: anna.szczerbal@everest-development.pl
 • Koło – Remigiusz Szymański,
  tel. 539 397 916, mail:  remigiusz.szymanski@everest-development.pl

Do pobrania

CENNIKI:

WNIOSKI:

* wypełniony wniosek wraz z potwierdzeniem zapłaty za jego rozpatrzenie w wysokości 295,20 zł należy dostarczyć do siedziby biura: ul.Kopanina 34, 60-105 Poznań. 

Do wniosku należy w miarę możliwości załączyć rzuty (szkice) obrazujące zgłaszaną zmianę/rezygnację, w celu sprawniejszego przeprowadzenia procesu wprowadzenia zmian/rezygnacji.

 

PROTOKOŁY:

* wypełniony protokół należy dostarczyć do siedziby biura: ul.Kopanina 34, 60-105 Poznań

   lub przesłać na adres e-mail: m.umperowicz-roszkowska@everest-development.pl