Sprawozdanie finansowe za IIQ2019 ED

Sprawozdanie finansowe za IIQ2019 ED