Sprawozdanie finansowe za IIQ2019 SH

Sprawozdanie finansowe za IIQ2019 SH