Uchwała Emitenta dot. przedterminowego wykupu

Uchwała Emitenta dot. przedterminowego wykupu