Obligacje Soltex Holding

SOLTEX HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGON: 302400289, NIP: 7851797798 ul. Kopanina, nr 28/32, lok. —, miejsc. Poznań, kod 60-105,

 

Informacje dla Obligatariuszy

Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy – seria C

Zawiadomienie o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy – seria D

Załącznik 1 – Decyzja           Załącznik 2 – Mapa

Raporty okresowe

EVEREST DEVELOPMENT HAWRYLUK  SPÓŁKA KOMANDYTOWA

REGON: 300337902, NIP: 7851738672 ul. F. Chopina, nr 1, lok. J, miejsc. Śrem, kod 63-100,

Raporty okresowe